View : 27062

       คำว่าหมดอายุนี้ ไม่ได้หมายความว่าเนื้อคอนกรีตนั้นจะเน่าหรืออย่างไร แต่หมายความว่าคอนกรีตนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการการแข็งตัวหรือเซ็ตตัวแล้วต่างหาก เนื่องจากคอนกรีตที่ผสมเสร็จมาจากโรงงานนั้นเป็นคอนกรีตที่ผสมมาในอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ เช่น เทพื้น หล่อเสา เป็นต้น ซึ่งจะมีค่ากำลังอัด หรือค่ายุบตัวตามที่เจ้าของงาน หรือวิศวกรกำหนดมา โดยเมื่อซีเมนต์ผสมน้ำ หิน และสารประกอบต่างๆ จนกลายเป็นคอนกรีตแล้ว จะเริ่มแข็งตัวภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น (เช่นเดียวกันกับคอนกรีตที่ผสมเองหน้างาน) ยกเว้นถ้าทางโรงงานผสมน้ำยาหน่วงคอนกรีตมาให้ ซึ่งสามารถยืดอายุคอนกรีตให้นานขึ้นได้ เป็น 2-4 ชั่วโมง (สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เท่านั้น) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทางโรงงานจะคำนวณระยะทางและเวลาเพื่อเติมน้ำยาหน่วงคอนกรีตไว้ให้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง และลำเลียงไปยังหน้างาน เพื่อผู้รับเหมาจะได้เทคอนกรีตลงแบบได้ทันท่วงทีก่อนที่คอนกรีตจะหมดอายุ
               
       ดังนั้น ก่อนสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน ควรตรวจสอบระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางให้ดี รวมถึงการวางแผนกำลังพล (คนงาน) และการเตรียมพื้นที่หน้างานให้พร้อม ไม่เช่นนั้นคอนกรีตอาจแข็งตัวคาโม่รถปูนได้ เพราะหากนำมาผสมน้ำเพิ่มเติมที่หน้างานเพื่อให้คอนกรีตเหลว จะทำให้คุณภาพของคอนกรีตลดลงและผิดเพี้ยนไป ส่งผลต่อค่ากำลังอัดของคอนกรีตโดยตรงCPAC_CTA_B.jpg 

เรื่อง: SCG Experience

Q&A คอนกรีตหมดอายุ คืออะไร

ทราบหรือไม่ว่ารถปูนที่เห็นกันบนท้องถนนนั้น ต้องวิ่งแข่งกับเวลาไม่เว้นแต่ละวัน เนื่องจากคอนกรีตที่อยู่ภายในโม่รถปูนนั้น กำลังจะหมดอายุ

เรื่อง: SCG Experience

Q&A คอนกรีตหมดอายุ คืออะไร

ทราบหรือไม่ว่ารถปูนที่เห็นกันบนท้องถนนนั้น ต้องวิ่งแข่งกับเวลาไม่เว้นแต่ละวัน เนื่องจากคอนกรีตที่อยู่ภายในโม่รถปูนนั้น กำลังจะหมดอายุ

       คำว่าหมดอายุนี้ ไม่ได้หมายความว่าเนื้อคอนกรีตนั้นจะเน่าหรืออย่างไร แต่หมายความว่าคอนกรีตนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการการแข็งตัวหรือเซ็ตตัวแล้วต่างหาก เนื่องจากคอนกรีตที่ผสมเสร็จมาจากโรงงานนั้นเป็นคอนกรีตที่ผสมมาในอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ เช่น เทพื้น หล่อเสา เป็นต้น ซึ่งจะมีค่ากำลังอัด หรือค่ายุบตัวตามที่เจ้าของงาน หรือวิศวกรกำหนดมา โดยเมื่อซีเมนต์ผสมน้ำ หิน และสารประกอบต่างๆ จนกลายเป็นคอนกรีตแล้ว จะเริ่มแข็งตัวภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น (เช่นเดียวกันกับคอนกรีตที่ผสมเองหน้างาน) ยกเว้นถ้าทางโรงงานผสมน้ำยาหน่วงคอนกรีตมาให้ ซึ่งสามารถยืดอายุคอนกรีตให้นานขึ้นได้ เป็น 2-4 ชั่วโมง (สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เท่านั้น) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทางโรงงานจะคำนวณระยะทางและเวลาเพื่อเติมน้ำยาหน่วงคอนกรีตไว้ให้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง และลำเลียงไปยังหน้างาน เพื่อผู้รับเหมาจะได้เทคอนกรีตลงแบบได้ทันท่วงทีก่อนที่คอนกรีตจะหมดอายุ
               
       ดังนั้น ก่อนสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน ควรตรวจสอบระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางให้ดี รวมถึงการวางแผนกำลังพล (คนงาน) และการเตรียมพื้นที่หน้างานให้พร้อม ไม่เช่นนั้นคอนกรีตอาจแข็งตัวคาโม่รถปูนได้ เพราะหากนำมาผสมน้ำเพิ่มเติมที่หน้างานเพื่อให้คอนกรีตเหลว จะทำให้คุณภาพของคอนกรีตลดลงและผิดเพี้ยนไป ส่งผลต่อค่ากำลังอัดของคอนกรีตโดยตรงบทความที่แล้ว
เทคนิคบ่มคอนกรีตให้พื้นแกร่ง สร้างบ้านใหม่ให้แข็งแรงอยู่นาน
19-เทคนิคบ่มคอนกรีตให้พื้นแกร่ง-สร้างบ้านใหม่ให้แข็งแรงอยู่นาน.jpgบทความถัดไป
องค์ประกอบหลังคาน่ารู้
21-องค์ประกอบหลังคาน่ารู้.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg


CPAC_CTA_B.jpg 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ