View : 2289
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กเสริม

       “เหล็กเสริม” ในงานก่อสร้างทั่วไปหมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้วางในแบบก่อนหล่อเทคอนกรีต ถือเป็นวัสดุสำคัญของครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้ดี แต่เปราะหักง่าย ไม่ยืดหยุ่น จึงต้องใช้เหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้ดีมาเสริมความแข็งแรงในเนื้อคอนกรีต เหล็กเสริมที่ใช้บ่อยในงานสร้างบ้านจะเป็นเหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม โดยเหล็กข้ออ้อยจะใช้กับงานโครงสร้างหลัก เช่น คาน บันได ผนังรับน้ำหนัก รวมถึงใช้เป็นเหล็กยืนในเสา เสาเข็ม เป็นต้น ส่วนเหล็กเส้นกลมจะใช้กับโครงสร้างพื้นหล่อกับที่ ครีบ ค.ส.ล. ที่ยื่นจากตัวบ้าน งานหล่อเคาน์เตอร์ เสาเอ็น คานเอ็น รวมถึงใช้เป็นเหล็กหนวดกุ้ง  เหล็กปลอก รัดเหล็กข้ออ้อยสำหรับหล่อเสาเข็ม เสา และคาน

ภาพ: เหล็กเสริมในไม้แบบขณะหล่อเทคอนกรีต

ภาพ: เหล็กเสริมในคาน ค.ส.ล.

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กเสริม

       “เหล็กเสริม” ในงานก่อสร้างทั่วไปหมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้วางในแบบก่อนหล่อเทคอนกรีต ถือเป็นวัสดุสำคัญของครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้ดี แต่เปราะหักง่าย ไม่ยืดหยุ่น จึงต้องใช้เหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้ดีมาเสริมความแข็งแรงในเนื้อคอนกรีต เหล็กเสริมที่ใช้บ่อยในงานสร้างบ้านจะเป็นเหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม โดยเหล็กข้ออ้อยจะใช้กับงานโครงสร้างหลัก เช่น คาน บันได ผนังรับน้ำหนัก รวมถึงใช้เป็นเหล็กยืนในเสา เสาเข็ม เป็นต้น ส่วนเหล็กเส้นกลมจะใช้กับโครงสร้างพื้นหล่อกับที่ ครีบ ค.ส.ล. ที่ยื่นจากตัวบ้าน งานหล่อเคาน์เตอร์ เสาเอ็น คานเอ็น รวมถึงใช้เป็นเหล็กหนวดกุ้ง  เหล็กปลอก รัดเหล็กข้ออ้อยสำหรับหล่อเสาเข็ม เสา และคาน

ภาพ: เหล็กเสริมในไม้แบบขณะหล่อเทคอนกรีต

ภาพ: เหล็กเสริมในคาน ค.ส.ล.

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ