View : 10224
เรื่อง: SCG Experience

ต่อเติมครัวนอกบ้าน

แนวทางการต่อเติมครัวนอกบ้านแบบโปร่งเพื่อการระบายอากาศที่ดีและไม่มีกลิ่นรบกวนคนในบ้าน

       การต่อเติมครัวนอกบ้านได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสะดวกต่อการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะผัด โขลก สับ และยังสามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งนี้เรามีแนวทางการต่อเติมแบบง่ายๆ โดยการ 

1. ติดตั้งโครงหลังคา
ทำการยึดโครงหลังคาเหล็กเข้ากับแนวคานเพื่อความแข็งแรง ให้โดยรวมมีระยะยื่นไม่เกิน 2 เมตร และไม่ควรยื่นเกินแนวรั้วบ้าน (รวมรางน้ำและท่อน้ำทิ้งที่ต้องอยู่ภายในเขตบ้านของเรา) ที่สำคัญควรได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านก่อนการติดตั้ง

2. มุงหลังคา
มุงหลังคาด้วยแผ่นโปร่งแสงลอนกันสาด ปิดด้วยแผ่นปิดรอยต่อตรงตำแหน่งที่ติดกับตัวอาคารเดิม จากนั้นจึงกรีดผนังแล้วนำ Flashing มาเสียบ และอุดรอยต่อด้วย Silicone หรือ PU แล้วจึงติดตั้งรางน้ำฝน และต่อท่อน้ำทิ้งลงภายในเขตบ้านของเรา

3. ติดตั้งผนัง
นำโครงเหล็กมายึดติดกับแนวเสาของรั้วเดิมเพื่อรองรับการติดตั้งไม้ระแนงตีเกล็ดแบบเฉียง ปิดผนังรั้วเดิมด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตกแต่งผนังด้วยวัสดุกรุผิว

4. ติดตั้งชุดครัว
ประกอบเคาน์เตอร์ครัว Q-Con ติดตั้งเครื่องครัว ทำการปิดผิว Q-Con ด้วยวัสดุตกแต่งผิว 

เพียงเท่านี้ก็จะได้ครัวนอกบ้านที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบครัน


* การนำคำแนะนำเบื้องต้นนี้ไปใช้ ควรปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสม

เรื่อง: SCG Experience

ต่อเติมครัวนอกบ้าน

แนวทางการต่อเติมครัวนอกบ้านแบบโปร่งเพื่อการระบายอากาศที่ดีและไม่มีกลิ่นรบกวนคนในบ้าน

       การต่อเติมครัวนอกบ้านได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสะดวกต่อการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะผัด โขลก สับ และยังสามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งนี้เรามีแนวทางการต่อเติมแบบง่ายๆ โดยการ 

1. ติดตั้งโครงหลังคา
ทำการยึดโครงหลังคาเหล็กเข้ากับแนวคานเพื่อความแข็งแรง ให้โดยรวมมีระยะยื่นไม่เกิน 2 เมตร และไม่ควรยื่นเกินแนวรั้วบ้าน (รวมรางน้ำและท่อน้ำทิ้งที่ต้องอยู่ภายในเขตบ้านของเรา) ที่สำคัญควรได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านก่อนการติดตั้ง

2. มุงหลังคา
มุงหลังคาด้วยแผ่นโปร่งแสงลอนกันสาด ปิดด้วยแผ่นปิดรอยต่อตรงตำแหน่งที่ติดกับตัวอาคารเดิม จากนั้นจึงกรีดผนังแล้วนำ Flashing มาเสียบ และอุดรอยต่อด้วย Silicone หรือ PU แล้วจึงติดตั้งรางน้ำฝน และต่อท่อน้ำทิ้งลงภายในเขตบ้านของเรา

3. ติดตั้งผนัง
นำโครงเหล็กมายึดติดกับแนวเสาของรั้วเดิมเพื่อรองรับการติดตั้งไม้ระแนงตีเกล็ดแบบเฉียง ปิดผนังรั้วเดิมด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตกแต่งผนังด้วยวัสดุกรุผิว

4. ติดตั้งชุดครัว
ประกอบเคาน์เตอร์ครัว Q-Con ติดตั้งเครื่องครัว ทำการปิดผิว Q-Con ด้วยวัสดุตกแต่งผิว 

เพียงเท่านี้ก็จะได้ครัวนอกบ้านที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบครัน


* การนำคำแนะนำเบื้องต้นนี้ไปใช้ ควรปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสม

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ