View : 25241
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: ต่อเติมครัว ไม่ต้องกลัวทรุด

การต่อเติมครัวด้วยเสาเข็มสั้น ย่อมต้องเผชิญกับการทรุดตัวของห้องครัว แต่ทั้งนี้ ปัญหาส่วนต่อเติมของบ้านทรุดอาจไม่นับเป็นปัญหา หากเราเตรียมพร้อมรับมือด้วยการต่อเติมอย่างถูกวิธี ที่จะไม่ทำให้การทรุดตัวแบบเอียงและปัญหาบ้านร้าวในภายหลัง

บทความที่แล้ว
ต่อเติมครัวหลังบ้าน
009-วัสดุโครงสร้างกับงานครัว.jpg

 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg

เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: ต่อเติมครัว ไม่ต้องกลัวทรุด

การต่อเติมครัวด้วยเสาเข็มสั้น ย่อมต้องเผชิญกับการทรุดตัวของห้องครัว แต่ทั้งนี้ ปัญหาส่วนต่อเติมของบ้านทรุดอาจไม่นับเป็นปัญหา หากเราเตรียมพร้อมรับมือด้วยการต่อเติมอย่างถูกวิธี ที่จะไม่ทำให้การทรุดตัวแบบเอียงและปัญหาบ้านร้าวในภายหลัง

บทความที่แล้ว
ต่อเติมครัวหลังบ้าน
009-วัสดุโครงสร้างกับงานครัว.jpg

 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ