บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย

Siriarun Wellness

Bangkok, Thailand

ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ออกแบบห้องพักโดยใช้แนวคิด “ฤดูกาลและสีสัน”

ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุศิริอรุณเวลเนส เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยทุกช่วงวัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณถ.อรุณอมรินทร์ ในกรุงเทพมหานคร

แนวคิดหลักในการออกแบบคือ “Seasonally & Colorful ” หรือ “ฤดูกาลและสีสัน” ซึ่งได้นำศาสตร์เรื่อง “สีบำบัด” (Color Therapy) มาร่วมใช้ในแนวคิดออกแบบนี้ โดยสีแค่ละสีจะสะท้อนถึงฤดูกาลที่แตกแต่งกัน และที่สำคัญนั้นสีที่นำมาเลือกใช้ยังช่วยในการบำบัดปัญหาสุขภาพประเภทต่างๆแยกตามแต่ละสี เช่น สีเขียวช่วยฟื้นฟูร่างกาย ส่งเสริมการทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย สีฟ้าที่ช่วยให้ผ่อนคลาย ส่งเสริมการพักผ่อน ช่วยในการนอนหลับ สีเหลืองที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและสร้างบรรยากาศให้สดใส เป็นต้น

แนวทางออกแบบพื้นที่ภายในห้องพักที่มีการเลือกใช้สีจะถูกนำมาใช้ในส่วนผนังตกแต่งบริเวณหัวเตียง เฟอร์นิเจอร์รวมถึงของตกแต่งภายในห้อง เช่น รูปภาพ หมอน ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน และยังสอดแทรกสีไปในงานกราฟฟิกป้ายห้องและสัญลักษณ์ต่างๆ

นอกจากนั้นในทุกพื้นที่ยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มความมั่นใจและอุ่นใจของผู้สูงอายุและครอบครัวรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานของผู้เข้าพักให้สะดวกสบายมากที่สุด


Name of Client
NC Group

Project Start

2019

Construction Completed

-

Type of Building
Healthcare

Scope of Services

Consult and Interior Design

Gallery

บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย 
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew