View : 11448

       โครงถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน คือโครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเราขาคณิต จนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น โครงถักหลังคาที่พาดระหว่างช่วงเสา 2 ต้น หรือโครงถักสะพานที่พาดระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น โครงถักเป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้มากและมีช่วงวางพาดได้กว้าง จึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้มากพอสมควร รวมถึงสามารถออกแบบรูปทรงให้สวยงามได้หลากหลายตามต้องการ

       วัสดุที่ใช้เป็นโครงถักได้แก่ ไม้ เหล็กรูปพรรณ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างที่ต้องการนำไปใช้งาน เช่น หากเป็นโครงหลังคาบ้านที่มีช่วงกว้างไม่มาก จะใช้โครงถักเหล็กกัลวาไนซ์ หรือโครงถักไม้
 

โครงถักหลังคาที่ต้องการระยะพาดยาว

โครงถักหลังคาโรงยิมที่
ขอบคุณภาพ : http://persingerarchitects.com

 
DreamDriver-Consult.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
โครงถัก

โครงถักหลังคาเหล็กกัลวาไนซ์ และโครงถักหลังคาไม้

โครงสร้างสะพานออกแบบได้หลากหลายโดยใช้โครงถัก (Truss)

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
โครงถัก

โครงถักหลังคาเหล็กกัลวาไนซ์ และโครงถักหลังคาไม้

โครงสร้างสะพานออกแบบได้หลากหลายโดยใช้โครงถัก (Truss)

       โครงถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน คือโครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเราขาคณิต จนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น โครงถักหลังคาที่พาดระหว่างช่วงเสา 2 ต้น หรือโครงถักสะพานที่พาดระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น โครงถักเป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้มากและมีช่วงวางพาดได้กว้าง จึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้มากพอสมควร รวมถึงสามารถออกแบบรูปทรงให้สวยงามได้หลากหลายตามต้องการ

       วัสดุที่ใช้เป็นโครงถักได้แก่ ไม้ เหล็กรูปพรรณ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างที่ต้องการนำไปใช้งาน เช่น หากเป็นโครงหลังคาบ้านที่มีช่วงกว้างไม่มาก จะใช้โครงถักเหล็กกัลวาไนซ์ หรือโครงถักไม้
 

โครงถักหลังคาที่ต้องการระยะพาดยาว

โครงถักหลังคาโรงยิมที่
ขอบคุณภาพ : http://persingerarchitects.com

 
DreamDriver-Consult.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ