สินค้าในหมวดประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 17 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตร ไฮบริด

• เอสซีจี ปูนโครงสร้าง สูตรไฮบริด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี

• ลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 30% (โดยน้ำหนัก)
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 170 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี

• ลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 30% (โดยน้ำหนัก)
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 170 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew