กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella Modernคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดยสีสวยทนทาน อายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ปีเมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตทั่วไป

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อย 2.0 g. CO2/m2


วันที่ได้รับการรับรอง 30/9/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 30/9/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew